Vastuullinen talouden hoito

Vastuullinen taloudenhoito tarkoittaa kaupungin elinkelpoisuuden varmistamista. Kaikki kestävä toiminta on ensisijaisesti taloudellisesti kestävää. Ilman taloudellista kestävyyttä sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa ei voi olla.

Esimerkkinä voimme pitää vaikka kriisikuntia. Kriisikunnat eivät taloudellisten haasteidensa vuoksi pysty tarjoamaan sosiaalisesti kestävää rakennetta ja palveluja asukkailleen, puhumattakaan ympäristöasioiden paremmasta huomioimisesta.

Yrittäminen

Yrittäminen ja yrittäjämäinen asenne ovat kaiken uuden perusta. Kaupunki tarvitsee menestyviä yrityksiä ja toimijoita, jotka luovat uutta ja kehittävät elinkeinoelämää.

Kaupungin tehtävänä on varmistaa, että se tarjoaa tarpeeksi sopivia yritystontteja ja palveluita, jotta yritysten kannattaa sijoittua Raisioon. Tämä varmistetaan järkevällä kaavoituksella ja järkevillä sekä tehokkailla elinkeinopalveluilla. Kaupungin tekemien päätösten pitää olla nopeita ja niissä pitää olla ennustettavuutta. Toisin sanoen, päätöksenteon pitää olla johdonmukaista ja yhtenäistä, sekä kohdella kaikkia yrityksiä tasapuolisesti.

Koulutus

Koulutus on yksi parhaista yhteiskunnan sijoituksista. Asiantunteva ja toimiva varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä toisen asteen koulutukset ovat Raisiolle elinehto.

Varhaiskasvatus varmistaa kaikille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua peruskouluun ja varmistaa hyvän pohjan lapsen tulevaisuudelle.

Peruskoululla on tärkeä tehtävä varmistaa kaikille nuorille hyvä sivistys- ja osaamistaso, jolla haetaan tuleviin koulutksiin kohti eri ammatteja ja tehtäviä. Peruskoulusta saadaan myös hyvät eväät toimintaan yhteiskunnassa.

Lukiossa opiskelijat saavat kattavan yleissivistyksen ja mahdollistavat itselleen jatko-opintopaikat yleensä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Ammatillinen koulutus tarjoaa ammatin, jossa päästään toteuttamaan itseään suoraan työelämässä tai jatketaan esimerkiksi ammattikorkeakouluun.

Raision pitää tarjota hyvät, toimivat ja houkuttelevat mahdollisuudet tasa-arvoisesti kaikille nuorille ja lapsille kaikkiin yllämainittuihin koulutuksiin. Näistä ei pidä säästää, koska säästöt näissä aiheuttavat suuret kustannukset muualla ja hankaloittavat lasten ja nuorten elämän peruspilarien rakentamista

Sairauksien ennaltaehkäisy

SOTE -muutoksen kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että ennaltaehkäisevät toimet jäävät joka tapauksessa kuntien vastuulle.

Sairauksien ennaltaehkäisyyn panostaminen on tehokkaimpia keinoja varmistaa hyvinvoivat kaupunkilaiset ja sote budjetti joka pitää. On huomattavasti edullisempaa ehkäistä sairaus kuin hoitaa sitä. Tämän vuoksi kaupungin pitää tarjota mahdollisuudet tervelliseen elämään ja tarpeeksi kattavat palvelut, joilla tämä mahdollistuu.

Liikunta ja omatoimisuus

Kaupungin pitää tukea erityisesti nuorten liikuntaa unohtamatta aikuisten omatoimista liikkumista. Eri yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat tässä avainasemassa. Hyvällä yhteistyöllä kaupungin kanssa nämä kolmannen sektorin toimijat luovat mahdollisuuksia hyvälle ja virikerikkaalle elämälle. Kaupungilla on tässä yhteistyössä vastuullaan mahdollistaa toiminta. Tämä tarkoittaa sopivan ja riittävän infrastruktuurin rakentamista ja ylläpitoa.

Liikuntaan panostaminen ei kuitenkaan tarkoita, että kaupunki unohtaa muut harrastemahdollisuudet. Henkistä hyvinvointia tarvitaan yhtä paljon kuin kehollista. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tarjoavat oivasti näitä omatoimisen harrastaminen ja tekemisen mahdollisuuksia. Kuten liikunnassa, niin myös näissä, pois lukien peruskirjaston ylläpito, hyvä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kaupunkilaisille.

Hyvän elämän vastuu

Mahdollisuuksen ja oikeuksien lisäksi kaupunkilaisilla on myös vastuita. Hyvä ja toimiva yhteisö tarvitsee, että kaikki kaupunkilaiset ottavat osaa hyvinvoinnin rakentamiseen, kykyjensä mukaan. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että jokainen työssä toimija pyrkii tekemään mahdollisimman hyvää työtä, jokainen työtön pyrkii työelämään, koululaiset ja opiskelijat yrittävät saada mahdollisimman hyvän opin itselleen ja ihmiset pitävät itsestään huolta sekä fyysisesti että henkisesti. Toisin sanoen, ovat omatoimisia ja rakentavat itselleen hyvän elämän. Tämä vastuu omasta elämästä on kuitenkin loppujen lopuksi jokaisella yksilöllä itsellään. Yhteisön ja kaupungin mahdollisuudet rajoittuvat tasapuolisten mahdollisuuksien luomiseen.

Uskon että jokainen raisiolainen haluaa jakaa nämä mahdollisuudet ja vastuut

Tule mukaan varmistamaan, että Raisio pärjää tulevaisuudessakin ja äänestä tero kaupungin valtuustoon